niedziela, 21 czerwca 2009

Jakie jest znaczenie powietrza i wody dla życia na ziemi?


Jakie jest znaczenie powietrza i wody dla życia na ziemi?

Woda i powietrze są jednymi z podstawowych zasobów naturalnych. Bez nich niemożliwe byłoby występowanie życia na ziemi.

Woda jest źródłem życia. Nie należy bowiem zapominać, że życie rozwinęło się właśnie w wodzie, w pierwotnym oceanie, gdzie woda stanowiła barierę ochroną przed szkodliwym promieniowanie ultrafioletowym. Każda żywa komórka składa się z wody, a rozmnażanie organizmów jest ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Nawet organizmy żyjące na lądzie wytwarzają wewnątrz jaja czy łożyska środowisko niezwykle wilgotne.


Powietrze składa się z wielu gazów, ale organizmy żywe potrzebują przede wszystkim tlenu(jest go 21%). Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Człowiek, jak również zwierzęta, w procesie oddychania pobiera z powietrza tlen, a wydala dwutlenek węgla. Rośliny natomiast w procesie fotosyntezy pobierają dwutlenek węgla, a wydalają tlen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz